top of page
CARMEN_COLORE.jpg

OM ARTHEM – Romska teatern

Arthem är en musikteatergrupp som arbetar för ett inkluderande samhälle utan diskriminering. Alla människors lika värde och rätt till sin historia är grundläggande för vår verksamhet. Med nydanande scenkonst verkar vi för ickevåld och en breddad förståelse för olika livsstilar och synsätt.

Enligt regeringens strategi för romsk inkludering ska det finnas flera romska statligt stödda kulturinstitutioner i Sverige. Arthem – Romska teaterns ambition och vision är att bli en av dessa kulturinstitutioner. Det romska perspektivet är utgångspunkten för Arthem vars kärna till stor del utgörs av romer. Vi samarbetar med konstnärer från så väl majoritetssamhället som från andra minoriteter. 

Vi ser oss som en av ekrarna i det röda framåtskridande hjulet. Med teatern och gruppens gedigna konstnärliga kompetens vill Arthem vara en passionerad samarbetspartner för andra kulturella verksamheter och institutioner i samma hjul. Alla med olika ingångar att värna, vitalisera och förmedla den romska kulturen.

Våra produktioner gör turnéer landet runt men har sin bas i Göteborg. Våren 2024 har Arthem – Romska teatern premiär för Nomad i samarbete med Riksteatern och Folkteatern. 

Om arthem
bottom of page